Одолам | Adullam

crux probat omnia

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Добра среща!

Това е сайт с материали за мястото на Израел и на Църквата в мащабния план на Бога да възстанови своето господство и да изкупи творението си. В това отношение особено скъпа ни е перспективата на еврейските пророци и апостолите от Новия Завет. Публикуваме и материали, които смятаме, че биха ни помогнали в проумяването на Истината, в нейното неописуемо многообразие, което обаче винаги и неизменно сочи към личността на Божия Син. Повечето публикации са придружени от творби на изкуството, за които смятаме, че предават без думи усещането за нещо безкрайно и отвъдно.

На този сайт споделяме това, което през годините ни е вълнувало и подтиквало да вървим нагоре и напред. Не предвиждаме той да е блог или форум — приказките понякога пречат на размисъла и съзерцанието. Бихме искали всичко да е по-просто. Кръстихме сайта „Oдолам“ (в латинската му транскрипция от староеврейски — Adullam), по името на пещерата, в която Давид се е криел от Саул и в която ни се струва, че си е задавал въпроси, на които не винаги е имал отговори. Въпреки това в тази пещера той оцелява и израства.

Има хора, които макар и с известно усилие са готови да пренебрегнат чувствата си, мислите си и всичко научено и заучено до момента и биха погледнали на Писанията, като предадени чрез обикновени хора, за обикновени хора и с обикновени думи!

Ако Бог е искал да ни говори, приемаме, че го е направил просто. Дори когато Бог говори дълбоки истини, вярваме че те са общодостъпни. В сърцето е разковничето — сърцето, което слуша като дете.

Но не ние търсим истината, по-скоро Тя търси нас. Понякога Бог е странен, понякога не е. Не се ли замисляме обаче, че ако Бог правеше всичко като нас, той не би бил Бог?

Тук ще намерите преводни статии и книги (издавани през годините и на хартия), както и проповеди. Често говорим за Израел и връзката му с Църквата, особено в последните дни. Вярваме, че това не просто е тема, чието значение ще нараства, колкото повече световните събития потвърждават пророчествата и Ерусалим се превръща в „омайна чаша в ръката на всичките народи“. Израел е темата, която в очите на апостол Павел, крие потенциала да провокира и преобрази Църквата, за да стане тя „без петно, нито бръчка“ при завръщането на Исус Христос.

 

Книги

Някои от вас вече са срещали изданията ни. Тук ще ги намерите всичките, макар да знаем, че някои от тях се нуждаят от нова редакция (както често се случва с много книги). Както личи от заглавията, Израел е често централна тема. Вярваме, че този народ е личният дневник на Бог. В отношенията си с него Бог разкрива Себе Си. Нима не познаваме някого най-добре, когато сме свидетели на отношенията му с тези, които обича, дори когато те го нараняват?

В Исус Христос Бог се разкрива директно, но дори апостолите са очаквали довършването и доизпълнението на всичко, което са очаквали пророците, а това „всичко“ неизменно засяга съдбата на този избран от Бога древен народ. Вярваме, че непредубеденият прочит на Римляни 9-11 ще доведе всекиго до това разбиране и до апостолския мироглед за Божия план.

Всъщност въпросът „Господи, сега ли ще възстановиш царството на Израел?“ (Деяния 1:6) е бил един изключително уместен въпрос на хора, които са били просветлени за смисъла на пророчествата (Лука 24:45), били са свидетели на смъртта и възкресението на Месия и са слушали 40 дни поучения от самия Него за „Божието царство“ (Деяния 1:3). Защо не го задаваме и ние? Какво се е случило с Църквата? Защо вярващите неевреи днес не плачат за Израел в духа на Павел? Защо той е продължавал да вижда в закоравения Израел ключ към бъдещото благословение на всичките народи?

Тук се крие тайната на тяхното „частично закоравяване“, което ще трае само до време. Какво обаче ще се случи след това? На сайта ни публикуваме много статии, които разглеждат тези въпроси.
 

Преводни статии